นั้นคือเวป http://www.gobarbra.com/ คุณสามารถ
ใส่ข้อความลงไปในนั้น พอเสร็จแล้วมันก็อ่านเป็นเสียง
คําที่คุณพิมพ์ไป เช่น ผมเลือกคําว่า Awesome  กด
มันก็ร้อง วุ้ววุ้ววุ้ว  Awesome แล้วก็ดนตรีของเพลง
 
คุณสามารถเลือกเสียงเองได้ด้วย เช่น chipmunk หรือ
ภาษาที่จะให้อ่าน ในเวปนนั้นมี
อังกฤษ โปแลนด์ โรมันนี สเปน แล้วก็ อเมริกัน สเปนนิช
 

edit @ 11 Mar 2011 22:26:42 by Jeg hedder ball fra Thailand

edit @ 11 Mar 2011 22:28:34 by Jeg hedder ball fra Thailand

edit @ 11 Mar 2011 22:32:06 by Jeg hedder ball fra Thailand

edit @ 11 Mar 2011 22:33:46 by Jeg hedder ball fra Thailand